Sjukfusket vs skattefusket/del 2

Kolumn i VK 7 november 2011

Förra veckan skrev jag om den granskning tidningarna Dagens Arbete och Dagens Arena gjort kring den alltmer intensiva jakten på sjukfuskarna, alltså de som stannar hemma från jobbet och uppbär sjukersättning trots att de är arbetsföra.

Granskningen visar att fusket långt ifrån är så utbrett som många trott, och att det ekonomiska utfallet för staten blev betydligt mindre än beräknat. En uppskattning var att fusket inom socialförsäkringssystemet totalt omfattade drygt fem miljarder kronor per år och regeringen räknade med att spara miljard per år på ökad kontroll.

Så blev det inte. Det bevisade sjukfusket år 2009 omfattade bara 193 miljoner kronor vilket motsvarar 0,04 procent av de totala utbetalningarna i socialförsäkringssystemet.
Detta trots att Försäkringskassan granskat över 23 700 misstänkta fall av fusk.

De två tidningarna har sedan jämfört detta med hur mycket pengar som stat, kommuner och landsting samtidigt går miste om i undanhållen skatt. Den jämförelsen är relevant eftersom det – precis som när det gäller sjukfusket – handlar om våra gemensamma pengar.

Skillnaden är enorm. Skatteverket beräknar att skattefelet, alltså pengar som borde ha betalats in men inte gör det, uppgår till 133 miljarder kronor. Varje år.
Som samhället alltså förlorar på olika mer eller mindre olagliga åtgärder för att undkomma skatt.
Det är alltså mer än de totala sjukkostnaderna rekordåret 2003 och motsvarar över en miljon dagisplatser eller full sjukpenning för fler än 500 000 svenskar. Per år.

Till skillnad från Försäkringskassan redovisar dessutom Skatteverket hur man resonerat när man kommit fram till summan 133 miljarder. Alla osäkra siffror räknas ner för att undvika överdrifter.

Försäkringskassans beräkningar är höljda i dunkel och till de granskande tidningarna säger man att det handlar om en ”best guess”, alltså en ren gissning.

Men vilka är det då som skattefuskar?
Tja, du och jag kanske emellanåt har försökt få igenom något avdrag som är lite tveksamt, men enligt Skatteverket är det knappast privatpersoner med normala inkomster som ligger bakom skattefelet.

I stället pekar man ut företagen som de stora skattesmitarna, för till skillnad från sjukersättningen handlar skattefel nästan uteslutande om avsiktligt fusk. Alla vet att tjänster ska beskattas och moms redovisas. Ändå försöker många komma undan det.
Runt 103 miljarder per år har Skatteverket beräknat att svenska företag undanhåller oss de pengar som Sveriges Riksdag beslutat ska tillfalla samhället. Hälften av detta handlar om svart arbetskraft.

Jämför det med de summor på några hundra miljoner som sjukfusket årligen kostar.

Så.
Kan någon förklara varför sjukfusk är så mycket värre än skattefusk?

Fotnot. På www.dagensarbete.se kan du själv ta del av tidningarnas granskning.

Kommentarer är inaktiverade