Kan ryssar och holländare rädda inlandet?

Kolumn i VK 23 januari 2012

Så här års brukar befolkningsstatistiken förgylla alternativt förpesta tillvaron för kommunledningarna. Jobbar man med att utveckla exempelvis Umeå kan man som vanligt slå sig för bröstet och konstatera att kommunen fortfarande drar folk till sig, även om takten långtifrån är den nödvändiga för att målet 200 000 invånare år 2050 ska nås.
Men sitter man i Åsele eller Sorsele är statistiken en trist läsning. Som vanligt.
Mellan november 2010 och et år framåt minskade befolkningen i Åsele med 44 personer till 3 056 invånare. Under samma period tappade Sorsele 34 invånare, Storuman 98, Dorotea 17 och Bjurholm nio invånare.
Det kanske inte låter så mycket men när minskningen sker år efter år inser man snabbt att detta förmodligen är inlandets allra största problem. Och så har det varit länge nu.
En intressant genomgång som Dagens Nyheter gjorde förra veckan visar att Västerbottens småkommuner drabbats hårdast av avfolkningen de senaste årtiondena. Just Åsele hamnar allra längst ner med ett tapp på hela 35,1 procent sedan 1981. I Sorsele minskade befolkningen med 30,7 procent under samma period och i Storuman och Dorotea med dryga 27 procent.
Lilla Bjurholm har minskat med 26,6 procent under samma tid, tätt följt av Malå, Norsjö och Vindeln.
Mellan var tredje och fjärde invånare har alltså dött eller flyttat på bara några årtionden i åtta av Västerbottens 15 kommuner. Och även om Umeås pendlingsbara kranskommuner sannolikt kan dra nytta av förbättrade vägar och tågförbindelser, ser det minst sagt mörkt ut för övriga inlandet.
Att man i detta läge griper efter halmstrån som flyktingar eller rena raggningsförsök i andra mer tättbefolkade länder, är fullt begripligt men samtidigt en högst osäker väg att gå. Särskilt flyktingmottagandet har ur detta perspektiv hittills mest varit ett blindspår; de flesta nysvenskar vill hellre bo i en stad med större kulturell mångfald än en liten inlandsort kan erbjuda.
Då blir det mer intressant att följa de innovativa immigrationsförsöken i bland annat Sorsele, Åsele och Dorotea. Mer än 900 brev från intresserade ryska familjer har kommit till Sorsele kommun och nu hoppas man på EU-pengar för att i ett gemensamt projekt med andra inlandskommuner kunna gå vidare i processen.
Åsele och Dorotea försöker på liknande sätt locka holländare som tröttnat på trängseln.
Målet för dessa båda försök är givetvis att öka inflyttningen för att på sikt trygga behovet av arbetskraft men också kommunens överlevnad.
Frågan är om det räcker för att också inlandskommunernas ledningar i framtiden ska börja se fram emot den årliga befolkningsstatistiken.
Med all respekt för de kreativa idéerna tillåter jag mig tvivla.

Kommentarer är inaktiverade