Presstödet nödvändigt – men måste förnyas

Kolumn i VK 13 februari 2012

I veckan kommer beslutet som avgör Västerbottens Folkblads framtid. Presstödsnämndens ja eller nej till många miljoner i driftstöd är inget mindre än en fråga om fortsatt utgivning eller nedläggning av VF. En ödesfråga helt enkelt.

Nu är jag själv ganska övertygad om att VF också fortsättningsvis får sitt presstöd. Med fallande upplaga kanske inte de närmare 17 miljoner man hittills fått, men den fysiska separationen från sambon VK:s redaktion borde tillsammans med en kraftig begränsning av dubbelpubliceringar i de två tidningarna räcka för att nämnden ska vara nöjd.

Och för att vi läsare ska vara nöjda. Umeå är en av få städer i Sverige där vi fortfarande har möjligheten att välja mellan två morgontidningar. På många håll, även i storstäder som Göteborg och Malmö, finns bara en.

Det är ett fattigdomsbevis.

Till skillnad från tidningarnas ägare och ledningar tänker jag här inte affärsmässigt. Det är inte heller huvudsyftet med presstödet, som snarare siktar mot att ge läsarna fler alternativ av rent demokratiska skäl.

Även om såväl VF som VK och nästan alla andra morgontidningar lockar allt färre prenumeranter, är den journalistiska mångfalden viktig. Den som tar sig tid att bläddra i mer än en tidning får betydligt mer information, fler perspektiv och höra fler röster än den som nöjer sig med en.

Likväl finns det de som vill skrota presstödet och låta marknaden sköta det hela. När rikare förstatidningar, som VK, köper andratidningen, som VF, och därmed får del av presstödsmiljonerna, är systemet urholkat menar många.

Andra tycker att det kostar för mycket, en halv miljard om året, och att mångfalden redan tagits över av nya kanaler, inte minst via Internet.

Det är delvis sant. Nätet har minskat papperstidningarnas betydelse som informationsbärare och den utvecklingen kommer helt säkert att fortsätta.

Därför är det hög tid att utveckla och anpassa presstödet så att också webbtidningar lättare kan få del av pengarna. I dag är det veterligen endast två nättidningar som uppbär presstöd – Politiken och Feministiskt Perspektiv. Det borde kunna vara betydligt fler.

Den nya presstödsutredningen, vilken i ordningen vet jag inte, kommer säkert att brottas med just denna fråga. Att stimulera god journalistik och samhällsdebatt via så många kanaler som möjligt är också 2012 en demokratisk utmaning.

Då måste det också bli ännu tydligare att reglerna syftar till att värna just konkurrens, mångfald och verklig valfrihet. Orden kan, och ska, inte ägas av några få. De tillhör oss alla.

Därför – som gammal VK-medarbetare: Heja VF! Heja presstödet!

Ett svar till “Presstödet nödvändigt – men måste förnyas

  1. En liten rättelse (ett litet sakfel): Skånska Dagbladets huvudredaktion och utgivningsort är Malmö, liksom för den större tidningen Sydsvenska Dagbladet. De snarlika namnen till trots är Skånska bredare förankrad i hela Skåne, speciellt i de orter som saknar egen lokaltidning, medan Sydvenskan vinnlägger sig om att i första hand vara Malmös tidning. Måhända förleder detta oss att tro att Skånskan inte är Malmöbaserad, men så är det.