Varför ska man bry sig?

Krönika i VK 13 maj 2013

Demokrati betyder folkstyre. Folkstyre innebär inflytande över det som utanför det privata påverkar ens liv. Det kan gälla skola, vård och omsorg, men också rätten till sin historia, sin kultur och sin framtid.
Eller något mycket mer vardagligt som snöröjningen, barnens idrott eller busstiderna.

För de flesta av oss är detta så oproblematiskt att engagemanget sjunker liksom valdeltagandet. Så gott som samtliga politiska partier har svårt att rekrytera yngre till sina organisationer och sett över tid sjunker också deltagandet i de allmänna val som hålls.

Och varför ska man bry sig egentligen? Vem tackar en för att man offrar en massa tid på något som man ändå bara får skit för – och dessutom inte betalt för?

Ja, ser man det så är det lätt att förstå det bristande engagemang som drabbat Folkrörelsesverige de senaste årtiondena. Och visst, det är sällan tacksamt att lägga kvällar och helger på gratisarbete som inte alltid uppskattas av alla.

Ändå är det livsviktigt för demokratin. Utan engagerade medborgare blir vårt öppna samhälle bara ett skal. Då hamnar makten hos en liten elit som snart kommer att ta för sig mer än vi vill.

Så är det såväl i det lilla som i det stora sammanhanget. Från semesterplanerna till vilken regering vi ska ha. Allt börjar och slutar med ditt eget personliga engagemang.

Själv har jag haft (och har) en förmåga att ta på mig alldeles för mycket av allt det gratisarbete som hela tiden erbjuds den som vill se det. Just ”gratisarbete” är ett begrepp som ganska ofta används lite raljerande i min familj, där inte minst barnen ibland kan skaka på huvudet när jag berättar att jag inte får betalt för inläsningstimmarna på söndagseftermiddagen eller extraturen in till stan för ett möte en onsdagkväll.

Och eftersom jag själv är sådan, rycker jag gärna ut till försvar för dem som orkar engagera sig. Jag har liten förståelse för det politikerförakt som breder ut sig och inte sällan syns i mediernas kommentarsfält. Visst finns det rötägg också inom politiken men de allra flesta lägger ner massor av obetald tid på att försöka bidra till något bättre.

Frivilligarbetet är helt nödvändigt i vårt samhälle och borde lyftas fram som just något omistligt. Oavsett syssla och omfattning skapar de ideella insatserna inte bara ett rejält mervärde utan också en social struktur av gemenskap och samhörighet.

Den som gör något för andra bidrar till att hålla ihop vårt samhälle, både det lilla och det stora. Något som i dessa tider av ökade klyftor och motsättningar känns helt avgörande för vårt lands utveckling och framtid.

Så om du retar dig på att bussarna inte går när du vill åka, att centrala Umeå rivs, byggs högt och förtätas eller att Holmlund får hålla på som han gör, eller – i det stora sammanhanget – att kärnkraften kanske byggs ut eller så få tycks vilja göra något åt klimatkrisen: sluta klaga och engagera dig i stället!

Du mår garanterat bättre av att själv bidra till en förändring. Och vi får ett mer demokratiskt samhälle på kuppen.

Viktigt just nu:
1 Sametingsvalet på söndag. Sveriges urfolk röstar om vem som ska företräda dem i det egna parlamentet.

2 Maj. Glöm inte att stanna upp för att hinna med den snabbt förbipasserande våren.

3 Eurovison Song Contest. Not! Vem bryr sig…?