Bygg bort klimatångesten

Krönika i VK 30 november 2015

Det är lätt att få ångest i dessa tider. Flyktingkris och terrorhot förmörkar den redan kolsvarta novembermånaden. För mig räcker det gott med den depression som de milda och blöta senhöstarna skapar. Brist på snö och kyla gör mig tungsint och trött.

Det värsta är att det väl är så här det kommer att vara. Fast värre.

Klimatförändringarna är svårstoppade och den globala uppvärmningen kommer att påverka oss under generationer framåt.

Tvågradersmålet verkar redan skrotat. Nu siktar man i stället på att stoppa temperaturökningen vid 2,7 grader år 2100.

Som sagt, det är lätt att få ångest i dessa tider.

Men det är inte hopplöst. Kanske blir klimattoppmötet som inleds i Paris i dag, starten på vår resa mot en fossilfri tillvaro?

Förutsättningarna finns:

Mer än 150 länder har i förväg lämnat in sina klimatplaner. Engagemanget på toppnivå har aldrig varit större. Så gott som alla nationers ledare har fattat behovet av brådskande, globala åtgärder.

USA och Kina, världens två största utsläppsnationer, har de senaste åren tagit flera gemensamma initiativ på klimatområdet.

Näringslivet har vaknat. I dag har de flesta företag miljö- och hållbarhetsmål. Fler inser att klimatsmarta innovationer och hållbar produktion är framgångsfaktorer också för affärerna.

Medvetenheten överlag är etablerad. När vi kunder ställer krav tvingas producenterna att anpassa sig. Ju fler av oss som handlar fossilfritt och klimatsmart, desto snabbare sker omställningen.

Den miljövänliga tekniken finns. Det gäller bara att utnyttja den.

Här i Umeå finns ett intressant exempel. I projektet Hållbara Ålidhem rustades delar av miljonprogramsområdet upp för att minska energiförbrukningen, utan att hyrorna sköt i höjden.

Sammanlagt renoverades över 400 lägenheter från början av 1970-talet. Dessutom byggdes 137 nya lägenheter upp i det nedbrunna kvarteret på Geografigränd. Allt med målet att bygga klimatsmart.

Tak tätades, fönster och dörrar byttes ut, ventilationen energieffektiviserades och en gigantisk solcellsanläggning sattes upp. Med mera.

Resultatet: Energiförbrukningen sjönk dramatiskt liksom avfallsmängden.

Projektet Hållbara Ålidhem visar att det redan i dag går att göra mycket för att minska belastningen på vårt gemensamma klot.

Klimatgurun Johan Rockström tycker att Sverige borde kliva fram och sikta på att bli världens första fossilfria nation.

Gärna för mig, men då måste politiken ta ett fastare grepp om styret. Här kommer några konkreta förslag på beslut i klimatsmart riktning:

Koppla ROT-avdraget till energieffektivitet. Inga skatteavdrag till lyxrenoverade kök och badrum. Ska ROT-avdraget gillas måste bygget eller renoveringen vara klimatsmart och resurshushållande, annars inte.

Och låt för fasen ROT också gälla hyresrätter, där finns enorma energivinster att göra!

Bygg i trä. Låt det förnybara, lokala virket ersätta den koldioxidtunga betongen.

Bygg ut tankstationsnätet för biogas och elbilar. Ska vi nå en fossilfri fordonsflotta inom några årtionden vill det till att samhället också planerar för alternativen.

Bygg Norrbotniabanan. Tunga transporter måste bort från vägarna av både miljö- och säkerhetsskäl.

Utan politisk handlingskraft når vi inga klimatmål.

Kampen börjar här och nu.

Kommentarer är inaktiverade